Naposledy aktualizováno: 20.07.2021 16:35:10
Na úvodní stranu

Místní knihovna v Lukavci u Hořic

 Čtenářská výzva 2020

 

tenarska_vyzva.jpg

 

 

 Znovuotevření lukavecké knihovny

 

   V sobotu 1.12.2012 byl slavnostně zahájen provoz knihovny v Lukavci u Hořic. Předcházela mu generální oprava místnosti v budově školy, která tomuto účelu sloužila desítky let. Bylo třeba vyměnit podlahu, opravit elektroinstalaci, zajistit vytápění, vymalovat, pořídit nové regály. Díky obecnímu úřadu je knihovna k nepoznání.

   Přestřižení pásky předcházelo poděkování pana starosty panu Zdeňku Prchalovi, který místní knihovnu přebíral před 37 lety v dezolátním stavu. Postaral se o nové zařízení knihovny a hlavně o knižní fond, jehož opravě věnoval stovky hodin práce. Lukaveckým knihovníkem byl do svých osmdesáti let. A to musel do Lukavce dojíždět ze sousední obce.

   Poděkování pana starosty, kytička a potlesk přítomných patřil stejně jako panu Prchalovi také kronikářce paní Růženě Nožičkové, která vedla kroniku od roku 1990. Dlouhá léta zapisovala nejen, co se v naší obci dělo. Ale zachytila i atmosféru doby, o které psala, a přidala i své vzpomínky na mnohé naše spoluobčany. Ve věku 87 let předala vedení kroniky paní Monice Faltové.

   Pak následoval přípitek, malé pohoštění a prohlídka knihovny. Místnost, ve které se nachází, není sice velká, ale je světlá, útulná a návštěvníci ocenili práci i finance, které na její pořízení obecní úřad věnoval.

   První zaregistrovaní čtenáři odcházeli domů s vypůjčenými knihami, které pocházejí jak z části  původního, tak z výměnného fondu, který zajišťuje Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně. K dispozici je zde samozřejmě také internet. Výpůjční doba je každé úterý od 15.30 do 17 hodin. Nezbývá než si přát, aby staronová lukavecká knihovna plnila svůj účel, t.j. aby měla co nejvíce čtenářů a mohla jim přinášet radost, zábavu i poučení.

 

 OBRÁZEK : p1080044.jpg

 

 

 2013

 

 

   Velikonoční dílna a Putování za velikonočním vajíčkem

 

   V sobotu 23. března 2013 se v Lukavci v budově školy konala velká akce. V bývalé třídě probíhala velikonoční dílna, kde bylo možné naučit se zdobení vajíček ubrouskovou technikou, vyrobit si hezké jarní dekorace i uplést pomlázku. V knihovně pak děti mohly plněním úkolů, jako byly hádanky, křížovky,  kvízy apod. doputovat za velikonočním vajíčkem. Stejně jako ve třídě, i tady si zábavu a poučení našli i dospělí.

  Příjemné bylo také občerstvení v improvizované minikavárničce.  Akce byla spojena s výměnným bazarem oblečení, jehož většina poputuje na charitu a finanční výtěžek celé akce na psí útulek na Chlumu.

    Bylo by dobře, kdyby se vánoční i velikonoční dílny staly v Lukavci tradicí.

  

OBRÁZEK : p1080414.jpg

 

   Trénink paměti - 23.4.2013

 

   Hezké odpoledne strávili v naší knihovně ti, kteří zareagovali na nabídku Nenechte mozek zlenivět. Pracovnice knihovny v Nové Pace, paní Benešová, nás zajímavým a vtipným způsobem seznámila s tím, jak na sobě pracovat, jak znásobit kapacitu naší paměti a zlepšit výkonnost mozku, aby nám sloužil do vysokého věku. Zkusily jsme si i některé techniky, které k tomuto cíli vedou, a dozvěděly se spoustu užitečných rad, týkajících se životosprávy, pozitivního myšlení, aktivního života.

     Setkání bylo užitečné i zábavné . Rádi bychom na podzim pokračovali a přijali mezi sebe i další zájemce.

 

OBRÁZEK : dscn4908.jpg

 

 

 

 

 

   Druhý trénink paměti  -  31.10.2013

 

   Na podzim jsme se opravdu sešly (tentokrát jsme byly samé ženy). Paní Benešová, knihovnice z Nové Paky, nás opět zaměstnala na celou hodinu. Na řadu přišly další možnosti, jak pomoci své paměti, i rady, jak žít, aktivně, pozitivně, prostě zdravě. A nebyly to žádné suchopárné řeči. Aktivně jsme se zapojily a hodně jsme se i nasmály. Domácí úkol, který jsme na závěr dostaly, nevyvolal kupodivu odpor, ale spíš chuť pustit se do něj hned. Tak uvidíme příště!

 

OBRÁZEK : dsc_0173.jpg

 

 

 

   Těšíme se na Ježíška   -  23.11.2013

 

   Adventní dílna v lukavecké škole se opravdu stala tradicí. Tentokrát se vázaly a zdobily adventní věnce, vyráběly se dárkové tašky a balíčky i jiné vánoční dekorace. K dispozici byla spousta nejrůznějšího materiálu, rady i pomoc obětavých organizátorek i plno dobrot ke kávě a čaji v improvizované minikavárně.

   Knihovna se k této akci připojila a prostřednictvím kvízů, křížovek, skrývaček, puzzlí a dalších aktivit se snažila malé i velké pobavit a naladit na předvánoční strunu.

 

OBRÁZEK : p1090191-kopie.jpg

 

   Rok v lukavecké knihovně 

 

   V neděli 1. prosince to byl už rok, co jsme zahajovali činnost v rekonstruované knihovně. Za tuto dobu máme 31 registrovaných čtenářů, z toho bohužel jen 7 dětí. Vystřídalo se zde 415 návštěvníků ( počítáno včetně různých akcí) a bylo půjčeno 450 knih a časopisů. Nejaktivnější čtenářkou je paní Dana Hátlová, která má " na svém kontě" 54 titulů.

   Díky dobré spolupráci s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně můžeme vyhovět i těm čtenářům, kteří požadují knihy, které v knihovně právě nemáme. Pro rok 2014 se připravuje (díky grantu KVČ Jičín) knihovnický program VERBIS. Na stránkách knihovny bude uveden online katalog a všechny knihovnické činnosti budou automatizovány.

   Snad se dá říci, že se čtenářům v naší knihovně líbí a ta se stává i místem setkávání. Mnozí posedí u kávy, popovídají si. Hezky byly přijaty i akce, které knihovna pořádala nebo ke kterým se připojila (viz výše).

 

   Křest knihy Zdeňka Prchala Mezi Krušinou a Chlumy

 

   V neděli 15.12.2013 se v zasedací místnosti v budově školy konal křest dlouho očekávané knihy Zdeňka Prchala Mezi Krušinou a Chlumy s podtitulem Historický obraz pro potěchu rodáků a přátel obce Lukavec u Hořic a připojených osad Černín a Dobeš.

   Starosta obce David Hladík přivítal všechny přítomné, sponzory knihy a především autora. Paní místostarostka Jaroslava Kazdová ve svém projevu připomněla jeho život i nemalé úspěchy v oblasti hudební a literární. Pak už se iniciativy chopil sám oslavenec. Hrál na kytaru, zpíval a vyprávěl, jak kniha vznikala. Vzdal hold kronikářům, zejména Františku Pourovi, Václavu Fléglovi a Růženě Nožičkové, kteří pro budoucí generace zachytili dění v naší obci i atmosféru své doby. Z jejich práce, mimo jiných pramenů, čerpal především. Zavzpomínal, jak ho zvlášť oslovily některé kapitoly z dějin obce, zejména z doby druhé světové války. S pocitem hrdosti mluvil o některých našich spoluobčanech, kteří v těchto těžkých časech projevili obdivuhodnou odvahu a snažili se ulehčit lidem v obci krušný válečný život i chránit jejich životy.

   Křest knihy provedli přítomní sponzoři a představitelé obce. Poděkovali autorovi, který se mimo jiné zasloužil o to, že zpřístupnil všem kroniky, které jsou pokladem každé obce, a na jejichž studium má málokdo čas a trpělivost. Knížce pak popřáli, aby přinášela radost i poučení svým čtenářům a aby se dobře prodávala.

   Kniha vyšla v nákladu 500 výtisků. Je doplněna nádhernými fotografiemi Ing. Pavla Jünglinga a leteckými snímky Jaroslava Janečka a je zajímavá nejen svým obsahem, ale i výtvarným zpracováním, které je víc než zdařilé. Tak ať se splní všechna přání jejích „sudiček“.

 

OBRÁZEK : obraz063.jpg

 

 

 2014

 

 

   Trénink paměti

 

   Další setkání s cílem posílit naši paměť a hlavně dozvědět se, jak na to, se konaly  v naší knihovně 30.1. a 20.2. 2014. A opět jsme se pobavili, i když některé úkoly už jsou náročnější. Ale stále je při tom  hodně legrace. Tak zase na podzim!

 

OBRÁZEK : obraz069.jpg

 

 

   Putování za velikonočním vajíčkem

 

   Tentokrát připadla velikonoční dílna a putování za velikonočním vajíčkem na sobotu 12.4.2014. Do Velikonoc už zbýval jen týden, a tak bylo ve škole opět rušno.Děti se učily nové techniky zdobení vajíček a vytvářely krásné velikonoční dekorace. Pak vedla jejich cesta do knihovny, aby splněním zábavných úkolů dosáhly na sladkou odměnu. Do malého prostoru se vešla spousta různých aktivit a postupně se zde vystřídalo téměř 50 návštěvníků. A mohli si zde "pohrát" i rodiče a dospělí návštěvníci.

 

 

   Adventní dílna

 

   Ve škole probíhá rozsáhlá rekonstrukce, a tak se tradiční adventní dílna koná na obecním úřadě. Proto se tentokrát knihovna nepřipojila se zábavnými hrami pro děti. Účast byla velká a výsledkem byly krásné vánoční dekorace.

 

 

  Trénink paměti

 

   Scházíme se přibližně ve stále stejné sestavě. Je to škoda, může se připojit kdokoli a kdykoli. Úkoly nejsou těžké, každý se může v něčem najít. Tentokrát jsme namáhali  své mozkové buňky a fantazii  27. listopadu a 4. prosince. 

 

OBRÁZEK : trenink_pameti1.jpg

 

 

OBRÁZEK : trenink_pameti2.jpg

 

   Předvánoční setkání seniorů

 

  Setkání se konalo ve středu 10.12. v restauraci Lucerna. Na programu bylo adventní zamyšlení, čtení vážné i humorné, zpěv koled za doprovodu houslí a kytary a hlavně vzájemné popovídání a vzpomínání. Díky obecnímu úřadu byla předvánoční atmosféra podpořena i malým pohoštěním.

 

OBRÁZEK : setkani_senioru1.jpg          OBRÁZEK : setkani_senioru2.jpg

 

 

   Dva roky v knihovně

 

   (článek pro Zpravodaj obce Lukavec u Hořic)

 

Před dvěma lety, 1. prosince 2014, byla po rozsáhlé rekonstrukci znovuotevřena lukavecká knihovna. Její čtenáři a návštěvníci mají v příjemném prostředí možnost posezení u kávy nebo čaje a hlavně pestrý výběr knih. Nejen z těch původních, ale hlavně díky výměnnému fondu, který zajišťuje Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně a který je obnovován vždy dvakrát do roka. Nabízíme také půjčování časopisů a bezplatný přístup na internet. Od začátku roku 2014 máme díky grantu KVČ možnost využívat knihovnický program Verbis. Na stránkách knihovny se nachází online katalog a půjčování probíhá přes počítač. Knihovna se také zapojuje do kulturního dění v obci. Doplňuje např. oblíbené adventní a velikonoční dílny, které probíhají ve škole. Pod názvem Putování za velikonočním vajíčkem nebo Těšíme se na Ježíška mohou děti plnit zábavné úkoly jako jsou křížovky, skrývačky, puzzle a další aktivity, při kterých se pobaví, něco nového i dozvědí. Často se do podobných, samozřejmě obtížnějších úkolů, zapojí i dospělí. Čas od času se v knihovně Zpravodaj obce Lukavec u Hořic prosinec/2014 -- 2 - scházíme na tzv. tréninky paměti. Ke slavnostnímu křtu knihy Zdeňka Prchala Mezi Krušinou a Chlumy zde byla uspořádána malá výstava z autorových knížek a jeho příspěvků do časopisů. Pěkné bylo předvánoční posezení seniorů, které jsme pořádali spolu s obecním úřadem. Na stránkách knihovny (www.knihovnalukavec.webk.cz) se můžete o všech akcích knihovny dočíst více. V současné době máme zaregistrovaných 45 čtenářů, z toho 8 dětí. V tomto roce se zde vystřídalo (i díky výše zmiňovaným aktivitám) přes 400 návštěvníků a bylo zapůjčeno téměř 700 knih a časopisů. Jako nejaktivnější čtenářka byla malým dárkem odměněna paní Dana Hátlová za 52 vypůjčených knih za rok. Z dětí je nejpilnějším „čtenářem“ Ondra Kameník. Kéž by byl příkladem pro své vrstevníky a vztah ke knížkám mu vydržel až do dospělosti. Vážení čtenáři, přeju Vám (čtenářům knihovny i tohoto časopisu) klidné a spokojené Vánoce a v novém roce hodně zdraví a hezkých chvil, které si třeba zpříjemníte i pěknou knížkou. 

 

2018

8.2.2018 Katalánsko- přednáška s promítáním

O své cestě do Španělska přes Monaco a Francii vyprávěl Pavel Bičiště, průvodce cestovní kanceláře Hoška Tour.

 

 

 

 

 

 

5.4.2018 beseda s akademickým sochařem Michalem Moravcem

Příjemný podvečer zažili návštěvníci této besedy, kde se dozvěděli mnohé ze života a tvorby lukaveckého občana a akademického sochaře Michala Moravce. Hezky se poslouchalo, když líčil zážitky z dětství, studií, dalekých cest (Aljaška, Mongolsko...). Beseda byla spojená s promítáním fotografií jeho soch, a tak jsme získali alespoň částečný přehled o jeho rozsáhlém díle, které můžeme najít po celé naší republice i ve světě.

 

 

Fotosoutěž

V roce 2017 byla vyhlášena fotosoutěž Za krásami Lukavce a okolí. Fotografie, které na adresu knihovny posílali účastníci soutěže, byly vyhodnoceny panem Flosmanem, bývalým fotografem. Celkem se sešlo přes třicet snímků, oceněno jich bylo pět. Viz fotogalerie.

 

17.7.2018 Minivernisáž k výstavě fotografií

Slavnostní vyhodnocení vítězů fotosoutěže se konalo ve škole. Hosté si mohli prohlédnout nástěnku se snímky zaslanými do soutěže a při promítání fotografií mohli ještě lépe ocenit jejich krásu. Pan Flosman navíc ocenil přednosti těch fotografií, které vybral jako vítězné a u některých zase poradil, jak příště jinak a lépe. Odměny vítězům, pohoštění (poděkování patří OÚ Lukavec) a hlavně přátelské popovídání uzavřelo hezké odpoledne. (viz fotogalerie)

 

 

13.10.2018 Oslavy 100 let republiky v Lukavci

Knihovna se podílela na přípravě výstavy 100 předmětů za 100 let republiky, která byla zorganizována v bývalé škole. Lukavečtí občané nám zapůjčili spoustu předmětů, které ležely dlouho uloženy na půdách domů. A tak mohli návštěvníci výstavy (bylo jich kolem 140) obdivovat tyto připomínky ze života našich předků ale i z vlastního dětství a mládí. Jednotlivé exponáty přibližovaly hospodářství, domácnost, víru, docházku do školy, dobové hračky, sportování i „zázraky techniky“. (viz fotogalerie).

 

Statistika za rok 2018

V tomto roce měla knihovna 64 čtenářů, z toho 20 dětí. Bylo půjčeno 670 knih a časopisů. Za rok se zde vystřídalo téměř 600 návštěvníků (včetně různých akcí).

 

         Nejpilnější čtenáři za rok 2018

Dospělí :


1. Dagmar Bonaventurová

2. Hana Serlabajevová

3. Eva Menclová

 

Děti:

1. Jakub Parkos

2. Maxík Matyščák

3. Lukáš Kunt

 

2019

 

14.2.   Švýcarsko - cestopisná přednáška pana Tomáše Horáka z hořického gymnázia
 

28.2.   Odpoledne pro děti s vyhodnocením nejpilnějších čtenářů

 

26.3.   Podvečer v knihovně s vyhodnocením nejpilnějších čtenářů z řad dospělých

 

6.4. Velikonoční dílny spojené s hrami a soutěžemi pro děti v knihovně

 


20.6.   Zájezd pro seniory na zámek v Chlumci nad Cidlinou a do muzea hraček v                         Novém Bydžově

 

15.10.   Literární podvečer - četba z knihy Michaela Viewegha Pohádky pro unavené                       rodiče doplněné dramatizací v provedení manželů Novotných

 
24.10.   Trénink paměti I pod vedením paní Stanislavy Benešové z Nové Paky

 
 7.11.   Trénink paměti II

 

 6.12.   Zájezd pro seniory do adventně nazdobeného Hrádku u Nechanic

 

 

Statistika za rok 2019

Ke konci roku 2019 měla naše knihovna 62 registrovaných čtenářů, z toho 19 dětí. Do knihovny přišlo za tento rok přes 500 návštěvníků, kteří si vypůjčili téměř 800 výtisků.

 

 2020 

 

13.2.   Trénink paměti   opět pod vedením paní Benešové

28.2.   Trénink paměti

12.3.  Cestopisná přednáška Švédsko

svedsko_plakat.png

                                              nekonalo se

 

7.7.                  ocenění nejpilnějších čtenářů za rok 2019                                     

                                      Dana Hátlová

                                      Dáša Bonaventurová

                                      Eva Menclová

 

tenari_2020.jpg

 

9.9.                   poznávací zájezd pro seniory  -  skanzen Přerov n/L , Poděbrady   

 

dsc01494v.jpg

 

   z důvodu protikoronavirových opatření se další plánované akce nekonaly

 

Statistika za rok 2020 

  V tomto roce měla knihovna 62 registrovaných čtenářů, z toho 24 dětí . I přes dočasné uzavření knihovny se zde vystřídalo kolem 450 návštěvníků a zaznamenali jsme 648 výpůjček. 

 

 

 

2021

 

Co víme o Velikonocích? 

 

Kvízy a různé úkoly pro poučení a pobavení dětí i dospělých pro vás připravil kulturní výbor na stránkách obce. Stačí si vybrat kategorii (děti se mohou rozhodnout pro náročnější nebo naopak snadnější variantu – uváděný věk je jen přibližný), vyplnit a do konce března zaslat na mail danavichova@seznam.cz nebo v papírové podobě donést v úterý od 15.30 do 17.00 do knihovny (stačí položit na stůl na chodbě) nebo dát do schránky na OÚ. Je potřeba uvést jméno a adresu – kvůli doručení odměny. Správné výsledky budou opět zveřejněny na obecních stránkách . Tak ať se daří

 

velka_noc_hotel_park_piestany_1486124395_easter.jpg